Klachtenregeling

Wat te doen als u klachten heeft?
Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we graag luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt.
 
Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:
  • U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
  • Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de directeur. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een oplossing te komen.
  • Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur u doorverwijzen naar een KOC-vertrouwenspersoon. Deze KOC-vertrouwenspersoon kent de school goed maar is er niet aan verbonden. De KOC-vertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De KOC-vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersonen@kocgroningen.nl.
  • Indien ook dit niet mogelijk blijkt, dan kunt u uw klacht indienen bij het KOC-bestuur of bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3925508. Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.
  • Voor meer informatie zie de “Klachtenregeling KOC”. Deze klachtenregeling en de toelichting daarop kunt u inzien via de link hieronder.
 
Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit geval meteen bij de directeur. De klachtenregeling is beschreven in de Klachtenregeling KOC. (zie link)
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.